اهرام مصر واقع درگيزا، مصر

اهرام مصر واقع درگيزا، مصر

اهرام مصر
واقع درگيزا، مصر

۴۵۰۰ سال از ساخت آن ها گذشته است اهرام مصر آخرين باقي مانده از هفت عجايب جهان است . هرمس مجسمه اي غول پيكر با بدن شير وسر انسان در نزديكي گيزا قابل رويت است.
هرم جيزه يكي از بزرگترين اسرار تاريخ است. مختصات هندسي ومقياس عظيم هرم ها منجر به قرن ها بحث در مورد چگونگي ساخت آن ها شده است عده اي بر اين باورند كه مصري ها ي باستان شناس آن ها را ساخته اند و عده اي ادعا مي كنند اين كار بيگانگان است هنگامي كه شما نزديك به اين بناهاي با شكوه ايستاده ايد به عظمت آن ها پي مي بريد.
اهرام گيزا يكي از هفت عجايب جهان است كه هنوز پا برجا ست ويك ميراث جهاني يونسكو است.

برچسب‌ها:

ارسال نظر

sdfsdf “اهرام مصر واقع درگيزا، مصر”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱