شهر گمشده پترا / واقع در اردن

شهر گمشده پترا / واقع در اردن

شهر گمشده پترا / واقع در اردن

مانند داستاني افسانه اي وجالب مي ماند مسير آن گذر كردن از يك گودال بسيار باريكدرميان صخره هاي بلند سنگي است به تدريج كه به جلو ميرويد شاهد ديدن ساختمان هاي باشكوه درميانصخره ها خواهيد بود پترا در ۲۰۰۰ سال پيش با داشتن جمعيتي بيش از ۲۰۰۰۰ نفر يك مركز براي تجارت بود، اگرچه زلزله ها باعث مرگ و فراموشي شهر شدند اما سفر شما به اين شهر يكي از به ياد ماندني ترين سفرهاي شما خواهد شد .
پترا يكي از هفت عجايب جهان ويك ميراث جهاني يونسكو است.

برچسب‌ها:

ارسال نظر

sdfsdf “شهر گمشده پترا / واقع در اردن”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱