روستای کنگ / ماسوله خراسان _ طرقبه

روستای کنگ / ماسوله خراسان _ طرقبه

روستای کنگ / ماسوله خراسان _ طرقبه روستای پلکانی کنگ در دامنه کوه های بینالود و در ۱۹ کیلومتری غرب طرقبه و ۲۹ کیلومتری مشهد واقع شده است. این روستای تاریخی با قدمتی بیش از هزار سال و با معماری پلکانی به عنوان مقصدی برای گردشگران ایرانی و خارجی محسوب می شود.

روستای کنگ / ماسوله خراسان _ طرقبه

روستای پلکانی کنگ در دامنه کوه های بینالود و در ۱۹ کیلومتری غرب طرقبه و ۲۹ کیلومتری مشهد واقع شده است. این روستای تاریخی با قدمتی بیش از هزار سال و با معماری پلکانی به عنوان مقصدی برای گردشگران ایرانی و خارجی محسوب می شود.

ارسال نظر

sdfsdf “روستای کنگ / ماسوله خراسان _ طرقبه”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱