بهترین رستوران های با آدرس / تلفن/ منو غذا / تصاویر ( قسمت چهارم )7-3

بهترین رستوران های با آدرس / تلفن/ منو غذا / تصاویر ( قسمت چهارم )7-3

بهترین رستوران های با آدرس / تلفن/ منو غذا / تصاویر ( قسمت چهارم ) رستوران بام کوهسر رستوران بام کوهسر که در مجتمع تفریحی کوهسر قرار دارد ،مجموعه ای از رستوران های ایرانی ،ایتالیایی و کافی شاپ میباشد که شما میتوانید همراه با صرف غذا از منظره ای زیبا بام مشهد نیز لذت ببرید.

بهترین رستوران های با آدرس / تلفن/ منو غذا / تصاویر ( قسمت چهارم )
رستوران بام کوهسر

رستوران بام کوهسر که در مجتمع تفریحی کوهسر قرار دارد ،مجموعه ای از رستوران های ایرانی ،ایتالیایی و کافی شاپ میباشد که شما میتوانید همراه با صرف غذا از منظره ای زیبا بام مشهد نیز لذت ببرید.

ارسال نظر

sdfsdf “بهترین رستوران های با آدرس / تلفن/ منو غذا / تصاویر ( قسمت چهارم )7-3”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱