پارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی

پارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی

آپارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی فضای خانه این آپارتمان مبله درغرب تهران و در منطقه بلوار فردوس قرار دارد این آپارتمان مبله تهران دارای متراژی در حدود 70 متر قرار دارد.

آپارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی

فضای خانه

این آپارتمان مبله درغرب تهران و در منطقه بلوار فردوس قرار دارد این آپارتمان مبله تهران دارای متراژی در حدود 70 متر قرار دارد.

ارسال نظر

sdfsdf “پارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱