برچسب: ایران سوییت’اهرام مصر

گیزا

اهرام مصر واقع درگيزا، مصر

اهرام مصر واقع درگيزا، مصر ۴۵۰۰ سال از ساخت آن ها گذشته است اهرام مصر آخرين باقي مانده از هفت عجايب جهان است . هرمس مجسمه اي غول پيكر با بدن شير وسر انسان در نزديكي گيزا قابل رويت است. هرم جيزه يكي از بزرگترين اسرار تاريخ است. مختصات هندسي ومقياس عظيم هرم ها منجر […]

ادامه مطلب

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱