برچسب: ایران سوییت’شهر گمشده پترا

شهر گمشده پترا / واقع در اردن

شهر گمشده پترا / واقع در اردن

شهر گمشده پترا / واقع در اردن مانند داستاني افسانه اي وجالب مي ماند مسير آن گذر كردن از يك گودال بسيار باريكدرميان صخره هاي بلند سنگي است به تدريج كه به جلو ميرويد شاهد ديدن ساختمان هاي باشكوه درميانصخره ها خواهيد بود پترا در ۲۰۰۰ سال پيش با داشتن جمعيتي بيش از ۲۰۰۰۰ نفر […]

ادامه مطلب

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱