برچسب: ایران سوییت ‘دیوار چین

ديوار بزرگ چين يكي از بزرگترين دستاوردهاي معماري بشر ، ديوار چين است كه تا كنون مانند آن ساخته نشده است . ديوار براي محافظت از مرزهاي امپراتوري چيني از حمله مغولان ۲۵۰۰ سال پيش ساخته شده است.

ديوار بزرگ چين

ديوار بزرگ چين يكي از بزرگترين دستاوردهاي معماري بشر ، ديوار چين است كه تا كنون مانند آن ساخته نشده است . ديوار براي محافظت از مرزهاي امپراتوري چيني از حمله مغولان ۲۵۰۰ سال پيش ساخته شده است. ديوارچين مانند يك اژدهاي غول پيكر است كه از ميان كوه ها ،جنگل ها،بيابان ها ورودخانه هادر گذر است. […]

ادامه مطلب

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱