برچسب: ایران سوییت ‘لیون’فرانسه

جاذبه های شهر لیون فرانسه از شهر لیون فرانسه چه میدانید: لیون، یک شهر در خاور مرکزی فرانسه است. این شهر، سومین شهر بزرگ فرانسه، پس از پاریس و مارسی، محسوب می‌شود.

جاذبه های شهر لیون فرانسه

جاذبه های شهر لیون فرانسه از شهر لیون فرانسه چه میدانید:لیون، یک شهر در خاور مرکزی فرانسه است. این شهر، سومین شهر بزرگ فرانسه، پس از پاریس و مارسی، محسوب می‌شود. لیون، یک مرکز بزرگ اقتصادی است که در بین پاریس و مارسی قرار گرفته‌است و به عنوان پایتخت فرانسه در خوش‌گذرانی، شهرت پیدا کرده‌است. […]

ادامه مطلب

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱